Raportit ja dokumentit

Elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämistarpeet Oulun Eteläisen alueella

Country Hospitality-hankkeessa laadittu esiselvitysraportti sisältää kuvaukset elintarvike- ja kotityöpalvelualojen osaamistasosta sekä koulutus- ja kehittämistarpeista. Raportissa on myös yritys- ja asiantuntijahaastatteluiden sekä päättyneiden kehittämishankkeiden kokemusten perusteella laaditutu alueelliset toimenpidesuunnitelmat molemmille aloille.

Raportin julkaisija on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toteuttamisesta vastasi Haapaveden ammattiopisto.

Country hospitality -hanke sai ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

 

Ruuan juurilla -palsta vuodelta 2014

Ostajan lähiruokaopas Maku-Helmi -hankkeelta

MakuHelmi –hankkeen tavoitteena oli edistää lähiruoan tuotantoa, jatkojalostusta ja käyttöä Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntien toiminta-alueilla. Hankkeen kautta pyrittiin nostamaan lähiruoan imagoa, tunnettavuutta ja laatua tarjoamalla lähiruoka-aiheista koulutusta niin lähiruoan tuottajille ja jatkojalostajille kuin matkailupalveluyrityksille sekä julkisille ja yksityisille ruokapalvelujen tuottajille.


Maku-Helmi aloitettiin syksyllä 2009 ja hanke päättyi 30.6.2013. Hankkeessa koottiin ja julkaistiin kesällä 2013 lähiruokaopas, jossa on noin 50 alueen lähiruokatuottajan tuote- ja yhteystiedot sekä ruokaohjeita. Hankkeen hallinoija oli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Haapaveden ammattiopisto.

Lisätietoja Maku-Helmi -hankkeesta ja Haapaveden ammattiopiston lähiruokatoiminnasta:

projektipäällikkö, apulaisrehtori Ritva Joki-Kolehmainen

ritva.joki-kolehmainen@jedu.fi

044-7692 401

 


Historiaa

Ruustinna KartanoHaapaveden palvelu- ja luontoalan yksikön Noran historia alkoi vuonna 1892, kun paikkakunnan ruustinna (Eleo)nora Pöyhönen perusti pappilaan oppilaitoksen, jossa opetettiin kasvisten viljelyä ja käyttöä kansakoululapsille. Ruustinna tiesi, että kasvikset ovat taloudellisesti ja ravitsemuksellisia tärkeitä ruokatalouksille. Jatkossa ruustinna suuntasi koulutuksen nuorille naisille, joiden kautta tieto tuli varmimmin kotitalouksien käyttöön.

Lähiruuan käytön ja tunnettavuuden edistäminen kuuluu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteisiin. Ruustinnan ansiokkaan elämäntyön kunniaksi Haapaveden ammattiopiston puutarhamyymälän uusi nimi on Ruustinnan Puutarhapuoti.