Elintarvike- ja kotityöpalvelualoilla toivotaan lisää verkostoitumista, ammatillista koulutusta ja yrittäjyyden kannustamista

Haapaveden ammattiopisto on julkaissut esiselvitysraportin Oulun Eteläisen alueen elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämistarpeista. Yrittäjien ja alojen asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella molemmat alat hyötyvät toimijoiden verkostoitumisesta, alueella tarjottavasta osaamista syventävästä ammatillisesta koulutuksesta sekä paikallisen osaamisen näkyvyydestä asiakkaille.

Paikallisen elintarvikesektori on saanut viime vuosina näkyvyyttä lähiruokatrendin myötä. Yrittäjät ja alueella toimineet lähiruokahankkeet toivovat kuitenkin, että paikallisen ruuan osuus julkisissa elintarvikehankinnoissa olisi suurempi. Toimenpiteiksi ehdotetaan lähiruuan lisäämistä osaksi kuntien hankintastrategioita sekä yritysten tehokkaampaa yhteistyötä esimerkiksi elintarvikekuljetuksissa ja yhteisissä tarjouksissa julkisiin tarjouspyyntöihin. Lähituotteiden alkuperää ja erikoispiirteitä täytyisi korostaa paremmin markkinoinnissa ja ruokapakkauksissa, jotta tuotteiden lisäarvo näkyisi myös asiakkaalle ostopäätöstilanteessa. Alueella toivotaan järjestettävän sekä ammattitaitoa täydentävää että ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Ruokasektorin toimijoiden laaja-alainen yhteistyö voisi olla tehokkaampaa maakunnallisessa lähiruokafoorumissa, joka kokoaisi yrittäjät, päättäjät ja asiantuntijat säännöllisesti yhteen.

Kotityöpalveluala on kasvava ja ajankohtainen elinkeinoala keskellä sosiaali- ja terveyspalveluiden murrosta. Kotihoidon suosiminen laitoshoidon sijaan lisää kotiin tarjottavien palveluiden tarvetta. Kunnat hankkivat entistä useammin asukkailleen kotityöpalveluita yksityisiltä yrityksiltä palvelusetelisopimuksilla ja myös yksityiset kotitaloudet voivat hyödyntää kotitalousvähennystä. Esiselvitysraporttiin haastatellut toivovat, että monia kotitalouksia koskettavaa mutta vain puutteellisesti tunnettua aihetta käsiteltäisiin enemmän eri medioissa. Haastatellut yrittäjät ja asiantuntijat mainitsevat alan kehittämistarpeiksi muun muassa yksityisiin kotityöpalveluiden käyttöön liittyvän tiedotuksen, yritysten ja julkisen sektorin välisen tehtävänjaon selkiyttämisen sekä alan houkuttelevuuden lisäämisen opiskelualaa valitsevien nuorten keskuudessa.

Selvityksestä toivotaan olevan hyötyä elintarvike- ja kotityöpalvelualojen kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä hyödyntää raportin tuloksia jo tänä keväänä uudessa ammatillisen huippuosaamisen hankkeessa, jossa järjestetään alakohtaisia teemapäiviä muun muassa matkailu- ja ravitsemisalojen yrityksille.

Julkaistu raportti on osa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Haapaveden ammattiopiston hallinnoimaa Elintarvike- ja palvelualojen esiselvitys Country Hospitality – hanketta. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen ESR-ohjelmasta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. 

Raportin painettua versiota voi tiedustella Haapaveden ammattiopiston palvelu- ja luontoalan yksiköstä Norasta.

Lataa ja lue koko raportti:

http://www.ruustinnanlahiruoka.fi/sites/default/files/opintomateriaalit/...

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Fill in the blank.

Historiaa

Ruustinna KartanoHaapaveden palvelu- ja luontoalan yksikön Noran historia alkoi vuonna 1892, kun paikkakunnan ruustinna (Eleo)nora Pöyhönen perusti pappilaan oppilaitoksen, jossa opetettiin kasvisten viljelyä ja käyttöä kansakoululapsille. Ruustinna tiesi, että kasvikset ovat taloudellisesti ja ravitsemuksellisia tärkeitä ruokatalouksille. Jatkossa ruustinna suuntasi koulutuksen nuorille naisille, joiden kautta tieto tuli varmimmin kotitalouksien käyttöön.

Lähiruuan käytön ja tunnettavuuden edistäminen kuuluu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteisiin. Ruustinnan ansiokkaan elämäntyön kunniaksi Haapaveden ammattiopiston puutarhamyymälän uusi nimi on Ruustinnan Puutarhapuoti.