LaatuTuote -hanke

Lähiruoalla tarkoitetaan omalla alueella tuotettujen raaka-aineiden käyttöä ja jalostusta, joilla edistetään alueen taloutta ja työllisyyttä. Oulun eteläinen on vahvaa lähiruuan, erityisesti marjojen ja vihannesten, tuotantoaluetta.  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä hallinnoi lähiruokaa edistäviä koulutus- ja kehittämishankkeita, joista LaatuTuote keskittyy erityisesti yleiseen tiedotukseen, asennemuokkaukseen ja luomaan verkostoja toimijoiden välille. Haapaveden ammattiopiston Palvelu-ja luontoalan yksiköstä Norasta käsin koordinoitava LaatuTuote-hankkeen tavoitteena on lähiruuan tuotannon, jatkojalostuksen ja käytön edistäminen Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa. Hankkeen toiminta-aika on 2011-2013 eli tulevan vuoden loppuun saakka.  

LaatuTuote järjestää mm. opintomatkoja, työpajoja, seminaareja sekä auttaa tuottajien ja kuluttajien verkostoitumista. Keskeinen osa toiminnasta nivoutuu yhteen Haapaveden ammattiopiston tiloissa sijaitsevan marjanjalostamon kanssa, jossa LaatuTuote tukee tuote- ja reseptiikankehittelyä. Hankkeen toivotaan hyödyttävän alueen alkutuottajien, elintarvikealan yrittäjien sekä suoramyyntitilojen lisäksi ravintoloitsijoita ja ammattikeittiöitä, pienimuotoisia elintarvikeyrityksiä sekä yksittäisiä kuluttajia. Hankkeen toimintaa voi seurata tämän sivuston lisäksi Facebookissa Ruustinnan lähiruoka-yhteisössä sekä Pyhäjokiseutu-lehdessä kuukausittain julkaistavalla Ruuan juurilla-palstalla.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallinnoima hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisrahastosta. Tuen myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Anna-Mari Simunaniemi
Puh. 044-7692 217
anna-mari.simunaniemi@jedu.fi

Projektityöntekijä
Eija Staudinger
Puh 044-7692 273
eija.staudinger@jedu.fi

Historiaa

Ruustinna KartanoHaapaveden palvelu- ja luontoalan yksikön Noran historia alkoi vuonna 1892, kun paikkakunnan ruustinna (Eleo)nora Pöyhönen perusti pappilaan oppilaitoksen, jossa opetettiin kasvisten viljelyä ja käyttöä kansakoululapsille. Ruustinna tiesi, että kasvikset ovat taloudellisesti ja ravitsemuksellisia tärkeitä ruokatalouksille. Jatkossa ruustinna suuntasi koulutuksen nuorille naisille, joiden kautta tieto tuli varmimmin kotitalouksien käyttöön.

Lähiruuan käytön ja tunnettavuuden edistäminen kuuluu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän tavoitteisiin. Ruustinnan ansiokkaan elämäntyön kunniaksi Haapaveden ammattiopiston puutarhamyymälän uusi nimi on Ruustinnan Puutarhapuoti.